En la actualidad, bajo la línea de publicaciones del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe y con carácter anual, se publican cuatro volúmenes de los cuadernos de derechos humanos (tres en castellano y uno en euskera). Esta es una publicación abierta de carácter divulgativo que pretende facilitar un espacio de reflexión e intercambio sobre las prácticas, experiencias e investigaciones que se producen en el ámbito de la los derechos humanos desde una perspectiva pluridisciplinar.

Con esta convocatoria, el Instituto anima a que personal profesional y del ámbito de la investigación envíe propuestas para su publicación antes del 1 de octubre de 2018. Las normas de estilo para presentar los textos se pueden encontrar aquí. El acceso a los cuadernos se puede realizar vía internet.

 

https://socialesyhumanas.deusto.es/cs/Satellite/socialesyhumanas/es/instituto-de-derechos-humanos 

 

Lankide estimatuak:

Gaur egun, Pedro Arrupe Giza Eskubideen Institutuaren argitalpenen barruan eta urtean behin, Giza Eskubideei buruzko Koadernoen lau ale argitaratzen dira (hiru gaztelaniaz eta bat euskaraz). Argitalpena irekia eta dibulgaziozkoa da, helburu du elkarrekin hausnartzeko espazio bat eskaintzea, ekintza humanitarioaren eta giza eskubideen arloan egiten diren praktika, esperientzia eta ikerketei buruz, diziplinarteko ikuspegitik.

Deialdi honekin, Institutuak animatu egin nahi ditu profesionalak eta ikerketaren arlokoak proposamenak argitaratzeko bidal ditzaten2018ko urriaren 1a baino lehen. Testuak aurkezteko estilo arauak hemen eskura litezke. Koadernoetarako sarbidea Internet bidez egin liteke.

Jaso agur bero bat.